top of page
Homepage modder.jpg

Tegen de Vrije Markt

21 dec. 1923

Protest van de Roomsch Katholieke Middenstandvereniging

Afgelopen dinsdag was het markt in het centrum. De kramen stonden ver uit elkaar om de corona-regels te kunnen handhaven. Het aantal kooplustigen viel tegen, maar er was in ieder geval toch nog een beetje leven in de binnenstad. Ook de winkeliers die nog open waren, zullen er blij mee zijn geweest. Hoe anders was dit in 1923. Vandaag in dat jaar plaatste het Limburgs Dagblad een bericht van de Rooms Katholieke Middenstandsvereniging aan de gemeenteraad. De Heerlense ondernemers vroegen het stadsbestuur om de Vrije Markt, die sinds een aantal jaren maandelijks in Heerlen werd gehouden, af te schaffen. Als redenen gaven ze aan dat de Heerlen er nadeel van had, omdat de marktkooplieden slechte kwaliteit leverden, de lokale ondernemers beconcurreerden en de markt een gevaar vormde voor de goede zeden ‘door bedrieglijke en ongure verkoopdemonstraties en onzedelijke taal (…)’. Zij onderbouwden hun betoog met informatie ingewonnen bij een heleboel andere gemeenten en door eigen onderzoek. Hoe reageerde de gemeenteraad? Wordt vervolgd.

bottom of page