top of page
Homepage modder.jpg

'Hal d'honneur' van Heerlen
Oorlog

De geestelijken dominee Gerard Pontier, kapelaan Jan Willem Berix en secretaris Leo Moonen zijn al genoemd (zie GELOOF).

Harmen Bockma en zijn vrouw Saakje Bockma-Jelsma (ziehttps://www.heerlenvertelt.nl/2011/12/herinneringen-aan-de-boerderij-aan-de-corisbergweg-in-de-tweede-wereld-oorlog-1/)

De verzetskoerier Theo Crijns

De familie Hellenbrand van de Heerlerbaan, die joodse onderduikers hadden.

De mijnwerkers Reinier Savelsberg, Meinardus Tempelman en Servatius Toussaint, die als represaillesmaatregel voor de april/meistaking van 1943 door de bezetter werden gefusilleerd.

Antonia Koetsier, en 16-jarig meisje op 13 oktober 1944 bij een Duitse aanval op Leenhof samen met 9 andere kinderen en enkel volwassen werd gedood.

Henriëtte Neter (1930–1944).  Een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Benzenrade was ondergedoken. Zij werd later opgepakt en in Auschwitz om het leven gebracht.
Zie ook:
Krutzen, Marcel en Egidius Weerts, Doa boave, doa stubt ’t! (daar boven, daar is iets aan de hand!)
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190909_00121994 

Voor HOENSBROEK is dit werk al gedaan. Zie:http://www.heemkundehoensbroek.nl/slachtoffers_oorlogsgeweld.html

Peter Meulenberg, bijnaam 'klokkenpeter'. Hij roofde in opdracht van de Duitsers overal in Nederland de klokken uit de kerktorens, zodat het metaal ervan voor de Duitse oorlogsindustrie kon worden gebruikt.
Zie ook: https://www.ouweleem.nl/waar/17-februari-2022

Lambert Hubert Jozef Schiffer, lid van de Colonne Henneicke, 
 een groep Nederlandse nazi-collaborateurs die actief waren als premiejagers in de periode tussen maart en oktober 1943.[1] De groep bestond uit ruim vijftig Nederlanders die tegen betaling jacht maakten op Joodse onderduikers. De groep stond onder leiding van Wim Henneicke. In het halve jaar dat de organisatie bestond was deze verantwoordelijk voor de deportatie van acht- tot negenduizend personen. Op 30 september 1943 werd de organisatie opgeheven, officieel omdat Amsterdam Judenfrei was, maar ook omdat de chef van de Sicherheitsdienst, Willy Lages, zich aan het ongedisciplineerde gedrag van de leden ergerde. De meeste leden werden na de oorlog ter dood veroordeeld, maar kregen later gratie. De straf van Schiffer is onbekend. In 1977 is hij weer in Heerlen en trouwt als 88-jarige opnieuw met de vrouw van wie hij 1937 scheidde.

Mathias Raeven, NSB-er en jodenvervolger. Hij verraadde de onderduikers die bij Hellenbrand zaten. Gelukkig overleefden de man en de vrouw de kampen.Hun baby, die de Duitsers niet hadden bemerkt, werd elders ondergebracht en in 1945 met de ouders herenigd. Ook de Hellenbrand overleefde.
Raeven werd op 14 augustus 1944 geliquideerd.
Zie ook:
https://www.rijckheyt.nl/de-jodenvervolging-te-heerlen

Uw stem uitbrengen? 

Stuur een bericht met de naam van uw kandidaat

en eventueel een motivering (graag) naar:

info@ouweleem.nl

of

ga naar de

Ouwe Leem Facebook pagina

en klik daar op de emoticon

die aan uw kandidaat is gekoppeld.

bottom of page