top of page
Homepage modder.jpg

Klaar voor Kerst

23 dec. 1954

De vergankelijkheid van het Rijke Rooms Leven

Anno 2021 telt Nederland zo’n 3,5 miljoen bij een kerkgenootschap geregistreerde christenen. Daarvan gaan er zo’n 150.000, dus net iets meer dan 4%, één keer per maand naar de kerk. Van de overige ruim 3 miljoen zal vanavond ook wel een groot deel de weg naar hun gebedshuis vinden. Alleen kerkdiensten op Kerstavond hebben zich als enige aan de secularisatie kunnen onttrekken, de enkele trouwerij of begrafenis uitgezonderd.
Hoe snel het met de ontkerkelijking is gegaan zien we vandaag de dag in het Schaesbergerveld. In de Kerstnacht van 1954 werd daar, een half jaar na het begin van de bouw, de Drievuldigheidskerk in gebruik genomen. Het was de tijd van het ‘Rijke Roomse Leven’. De bevolking groeide snel en hetzelfde gold voor het aantal katholieken. Die gingen toen nog vrijwel allemaal trouw naar de kerk. Minstens één keer per week. En op ‘Heilig avond’ zaten de kerken afgeladen vol. Er werden daarom nieuwe parochies gesticht en bouwpastoors aangesteld, die geld ophaalden voor de bouw van nieuwe godshuizen, zoals de kerk in het Schaesbergerveld.
Aan het begin van de 21e eeuw is de situatie totaal anders. De Drievuldigheidskerk werd in 2005 wegens gebrek aan gelovigen en priesters al aan de eredienst onttrokken. Omdat er geen andere bestemming werd gevonden, maakten sloophamers in 2019 een eind aan haar zieltogend bestaan. Soms voltrekken grote veranderingen zich heel snel. Binnen een mensenleven.

bottom of page