top of page
Homepage modder.jpg

06 januari 2022

Waar_2022_12_05_Romeinse_Zuil_D.JPG

In deze straat ligt ook het oudste stenen gebouw van Nederland

06 januari 2022

De detailfoto laat een deel van de Coriovallumzuil zien. Deze zuil staat sinds 12 december 1964 op de noordwestelijke hoek van de Coriovallumstraat en het Raadhuisplein. Op die dag onthulde burgemeester Gijzels het tweeëneenhalve meter hoge marmeren merkteken dat werd opgericht op de plek waar twee grote Romeinse heirbanen (‘legerwegen’) elkaar kruisten. De weg van Boulogne-sur-Mer via Tongeren naar Keulen (de ook wel de Via Appia van het Noorden genoemd) en de weg vanuit Trier over Aken naar Xanten. De namen van deze Romeinse nederzettingen staan op de zuil (de detailfoto). Aan dit kruispunt ontstond Heerlen, toen Coriovallum genoemd. Het is onder de naam Cortovallio te vinden is op de Peutingerkaart, een belangrijke Romeinse reiskaart. Een grote kopie van deze kaart hangt in het Thermenmuseum.

Archaeological_site_of_the_Thermenmuseum,_Heerlen_01.jpeg
Het uitgraven van de resten van de Heerlense thermen. In 1941 werden de toen net ontdekte Romeinse overblijfselen ter bescherming met zand bedekt. Op de achtergrond de panden aan de Uilestraat.

De zuil markeert het Romeinse verleden van Heerlen. In de tijd van de oprichting waren er al plannen om de nabijgelegen in 1941 ontdekte thermen met een gebouw te overdekken. Dat gebeurde uiteindelijk pas in 1976. Dit Thermenmuseum is op de overzichtsfoto achter de zuil te zien. Eind 2021 is het ontwerp voor nieuwbouw goed gekeurd, zodat deze plek er over een aantal jaren weer anders zal uitzien. Aan de rechterkant is nog net het Centrum voor Archeologie in Limburg, De Vondst, te zien. Het gebied rond de zuil heet nu Romeins Kwartier.
Enige tijd geleden is er een nieuw, educatief kunstwerk bij de zuil geplaatst. Een bank, die verwijst naar de Via Belgica, zoals de heirweg van Boulogne naar Keulen werd genoemd.
Tot slot: Twee jaar geleden concludeerde een internationaal team van wetenschappers na drie jaar onderzoek dat de Heerlense thermen tussen 63 en 73 n.C. zijn gebouwd. Dat maakt ze tot het oudste stenen gebouw van Nederland.

DSC_0163.JPG
De Via Belgica bank. Op de bank staat onderstaande tekening van een reconstructie van het Romeinse straatbeeld in Coriovallum met uitleg.
DSC_0164.JPG
bottom of page