top of page
Homepage modder.jpg

Heerlense welvaart

27 dec. 1956

Het reisbureau Lisonne Lindeman

Sinds ‘Het Geluk van Limburg’ zijn de bontmantels in het Heerlense straatbeeld van de jaren vijftig het symbool geworden voor de welvaart in Heerlen in die tijd. Een ander kenmerk van de rijkdom van (sommigen in) de mijnstad was de vestiging van het reisbureau Lisonne Lindemann. Dit eerste reisbureau op het Europese continent, opgericht in 1876, opende in een nieuw pand op de hoek Gasthuisstraat/Emmastraat een filiaal. Het pand was een ontwerp van de architect Gerard Holt, de man die enkele jaren later in Heerlen onder ander het Clara College en Huize Tobias ontwierp en de gemeente adviseerde bij de plannen voor de Promenade. Lisonne Lindeman werd gevestigd op de begane grond aan de Emmastraat (nu Wilhelminastraat). Aan de Gasthuisstraat kwam de kantoormachinehandel van Leufkens-Dubois. Hoofdbewoner was het Beambten Fonds voor het Mijnbedrijf (BFM), wiens naam toen duidelijk op de gevel stond. Daarnaast waren er nog 11 appartementen. Tussen Kerst en Nieuwjaar 1956 nam het BFM zijn deel van het nieuwe gebouw al in gebruik. Waarom wachten tot het nieuwe jaar als je eind december al in een frisse en moderne omgeving kon werken?

bottom of page