top of page
Homepage modder.jpg

Felis Silvestris van Terworm

5 jan. 1963

Eerste officiële signalering in Nederland

De wolf is terug in Nederland! In maart 2015 werd hij voor het eerst sinds ruim een eeuw in het noorden van het land gezien. Vier jaar later kreeg een wolvenpaar op de Veluwe jongen waarmee de terugkeer definitief lijkt te zijn. Ook een ander, kleiner roofdier, wordt weer af en toe waargenomen: de wilde kat. Tussen 1990 en 2014 zijn er in Nederland minstens vijf waarnemingen gedaan, aldus de Wikipediapagina. Volgens deze internet encyclopedie zou dat voor het eerst in eeuwen zijn. Dat is niet waar. De eerste officiële waarneming van Felis Silvestris, de wetenschappelijke naam van de wilde kat, was op 6 januari 1963 op het landgoed Terworm, bij Heerlen. Daar werd hij dood gevonden in een door boswachter Knols uitgezette val. Knols had het dier al enkele dagen eerder gezien en hem was opgevallen dat het bij regen niet ging schuilen zoals huiskatten doen. In voorgaande jaren waren er ook al meldingen van wilde katten, maar daarbij bleek het steeds om verwilderde huiskatten te gaan of om bastaarden, die een wilde kat als verre voorvader hadden. De Felis van Terworm werd daarom voor onderzoek naar Amsterdam gestuurd. Daar zag men een afgeknotte dikke staart, een lange streep over de rug van schedel tot staart, witte zoolvlekken, een geelwitte keel, een donkere streep onder de ogen, maar vooral een darm die korter was dan 1,50 meter. Dit laatste is het belangrijkste kenmerk dat de wilde kat onderscheidt van de huiskat. Felis van Terworm was duidelijk niet van het geslacht catus, zoals de huiskatten. Het vermoeden was dat deze wilde kat uit de Eifel afkomstig was. Door de extreme koude en de schaarste aan voedsel was hij waarschijnlijk zo ver buiten zijn eigenlijke leefgebied geraakt.
Hoe ging het verder met de Felis van Terworm? Er is een balg van hem gemaakt, dat wil zeggen dat zijn huid is geprepareerd en opgevuld. Het skelet wordt afzonderlijk bewaard. Waar? De bossen van Terworm waren in 1963 eigendom van de Oranje Nassau-mijnen. Directeur Raedts besliste na het bekend worden van de unieke vondst dat Felis naar het Natuur-Historisch Museum in Maastricht zou gaan. Als het goed is, is hij daar nog.

bottom of page