top of page
Homepage modder.jpg

De straat zonder naam

22 dec. 1948

Tussen Geleenstraat en Bongerd

Het staat op nummer 114 in de Top 2000 van dit jaar. De Ierse band U2 heeft er een lied over. Een plek ‘Where the Streets Have No Name’. Zo erg is het in Heerlen niet, maar weet u dat één van de drukste straten in onze stad geen naam heeft? Niet meer heeft, eigenlijk, want dat is een tijdje wel het geval geweest. Heeft u al enig idee over welke straat het gaat?
De straat, of beter het straatje in kwestie dankt zijn bestaan aan een besluit dat de Heerlense gemeenteraad aan de vooravond van Kerst 1948 maakte. Met twee tegenstemmen werd een voorstel van Burgemeester en Wethouders aangenomen een bouwverbod in te stellen voor de ruimte die was vrijgekomen tussen de vestiging van Vroom & Dreesmann (Geleenstraat/Markt) en het Glaspaleis. Hierdoor zou de Akerstraat direct verbonden worden met het marktplein.
Pas in 1961, maar liefst dertien jaar later, was de verbinding ook daadwerkelijk een straat en kreeg zij een naam: de Dr. De Weverstraat, genoemd naar de pleitbezorger, oprichter en eerste directeur van het Sint Jozef ziekenhuis in Heerlen. In 1965 werd opgeschaald. De ’straat’ werd een ‘laan’, maar die lag in de nieuwe wijk De Erk. De naam van de Dr. De Weverstraat in het centrum kwam daarmee te vervallen. Een nieuwe naam kwam er niet en dus is sindsdien de doorgang tussen de Akerstraat/Geleenstraat en de Bongerd een straat zonder naam. De enige in Heerlen.

bottom of page